Handelsbyen Vejen deltager i detailhandelskonference
Handelsbyen Vejen har gennem et par år deltaget i et netværk af handelsbyer i Danmark ”Citychef 2020”, der har fokus på fremtidens handelsbyer. Netværket, der er faciliteret af Innovationsnetværk Service Platform under uddannelsesministeriet, er sammen med Dansk erhverv arrangører af en konference med fokus på fremtidens detailhandel.

Dansk Erhverv og Innovationsnetværk Service Platform inviterer mandag den 26. februar til en eftermiddag på Børsen, hvor der stilles skarpt på detailhandlen og dens betydning som vækstsektor. Hver 8. arbejdsplads i Danmark findes i detailhandlen, og branchen beskæftiger mere end 220.000 mennesker.

Byer med et godt handelsliv er attraktive at bo i, og det har central betydning, når virksomheder og borgere skal vælge, hvor de vil slå sig ned – men hvad skal handelslivet i store og små byer være i fremtiden?

På fire år er der forsvundet mere end 4.000 butikker, og den teknologiske udvikling stiller nye krav til detailhandlen – og til de beslutningstagere, der skal sørge for, at detailhandlen har de rigtige rammevilkår til at vækste under. Derfor er det vigtigt, at vi og de øvrige lokale interessenter hele tiden arbejder på at udvikle vores handelsby i den retning vores kunder efterspørger, siger citymanager fra Handelsbyen Vejen, Flemming Simested.

Et attraktivt byliv betaler sig
Undersøgelsen ”Byliv der betaler sig” fra 2013 har vist, at et attraktivt byliv bl.a. skaber en værdiforøgelse af boligerne i lokalområdet. Ser man på både udgifter, gevinster ved investeringer i forskellige former for byliv, viser undersøgelsen fx, at et attraktivt handelsliv, kan øge boligværdien med op til 30 %.

Kommunernes detailhandelsplanlægning har væsentlig betydning for byernes attraktionsværdi i relation til bosætning, turisme, erhvervs- og kulturliv mv. Butikker skaber byliv og kundestrømme, og de har stor betydning for borgernes oplevelse af bykvaliteten

Dagligvarebutikker er eksempelvis med til at understøtte eksistensen af udvalgsvarebutikker og dermed forbrugernes muligheder for at købe et bredt udvalg af varer til konkurrencedygtige priser.

Det er derfor afgørende for en handelsby, at handelen med dagligvarer foregår i bymidten og ikke eksempelvis i et aflastningsområde i et industriområde eller ved en motorvejstilkørsel.

Bymidterne skal belastes og ikke aflastes
Også andre typer af erhverv og kulturelle tilbud kan være med til at understøtte en attraktiv bymidte, specielt i mindre byer hvor udbuddet ikke er for stort i forvejen. I stedet for at flytte detailhandel, liberale erhverv og andre tilbud til udkanten af byen, er der ofte mulighed for at udnytte mulighederne i bymidten, til at skabe varierede tilbud og dermed at mere attraktivt byliv.