Handelsbyen markerer genåbningen af byen
Efter at de fleste butikker og andre service erhverv enten frivilligt eller ved lov
har været lukket i flere uger – er byen nu heldigvis stort set helt åbent igen.

Uhyggeligt perspektiv
Det var ikke noget særligt rart syn, at opleve hvordan en midtby, der ellers summer af liv og mange mennesker i løbet af nogle få dage kunne blive omdannet til noget nær en spøgelsesby, fortæller citymanager for Handelsbyen Vejen Flemming Simested. Godt nok havde enkelte udvalgsvare-butikker samt byens supermarkeder stadig åbent, men det gennerelle billede var en forladt og tom by. Måske en forsmag på noget mange byer skal vænne sig til, hvis ikke de gør en aktiv indsats.

Handelsbyen markerer genåbningen
På grund af Corona og risikoen for smittespredning er Open By Night den 1.maj naturligvis aflyst (foreløbig udskudt til torsdag den 4. juni – dagen før grundlovsdag) – og det er selvfølgelig med forbehold for, at vi også bliver nødsaget til at aflyse denne dato. Det bliver vi formentlig klogere på efter den 10. maj.

I stedet for har vi valgt at lave en dag hvor butikkerne har lovet at finde nogle gode tilbud frem, nemlig fredag den 1. maj, hvor butikkerne har fundet masser af gode tilbud frem, og holder åbent helt til kl. 21.00.

Sikker Shopping
Efter at butikkerne genåbnede efter påske, har vi oplevet at såvel butikker som kunder nu har lært at efterleve de sikkerhedstiltag myndighederne har opstillet med hensyn til at holde afstand, at kun et vist antal kunder kan besøge butikkerne ad gangen, at det er helt naturligt at spritte hænder inden man besøger butikken og igen når man forlader butikken.

I forbindelse med genåbningen, har vi også set flere eksempler på, hvordan kunderne pænt venter udenfor butikkerne, hvis der er flere kunder, hvilket viser at vores kunder også her udviser sund fornuft.

Vi er derfor helt fortrøstningsfulde med at holde sådan en sikker Shoppingdag og så forlænger vi endda åbningstiden helt til kl. 21.00, så alle ikke behøver at handle på samme tid – hvilket også skal være opfordringen herfra.

Ingen underholdning eller aktiviteter i byrummet
Selv om de fleste butikker har været frivilligt lukkede og der således ikke har været noget myndighedskrav om lukningerne, vælger vi fra Handelsbyens side IKKE at lave nogen form for
underholdning eller aktiviteter. Det gør vi netop for at undgå, at for mange mennesker samles i byen på én gang, for selvom der ikke er tale om hverken en festival eller et marked, ønsker vi ikke at sende det signal, at vi opfordrer folk til at samles i byen. Der er alene tale om en markering af, at vores by er genåbnet under kontrollerede forhold.

Hvad bringer fremtiden for Vejen
Mange steder rundt omkring i landet hører man i disse tider, at det er vigtigt, at kunderne støtter de lokale butikker. I Handelsbyen Vejen har vi altid haft den grundindstilling, at kunderne IKKE skal støtte de lokale butikker. Tværtimod skal de lokale butikker gøre sig fortjent til at kunderne gerne vil handle i byen og i de lokale butikker. Og netop det øver Butikkerne i Vejen sig på hver dag. Der er i byen rigtig meget fokus på service og god kundebetjening, hvor foreningen mindst én gang om året inviterer alle medlemmer på kursus eller seminar.

Og det er indtil videre gået ganske godt. I 2018 blev Vejen af kunderne udnævnt til at være den Handelsby i Danmark, hvor butikkerne gav den bedste kundeservice. Som en af få Handelsbyer i Danmark, har Vejen stort set ingen tomme lokaler, bortset fra en naturlig udskiftning og så arbejder Vejen Handelsstandsforening, i samarbejde med Kommune og øvrige aktører, løbende på at udvikle og forbedre forholdene i vores by.

Coronakrisen har også haft en positiv effekt
Selvom Corona krisen indtil videre har været noget af mavepuster, så arbejder vi videre på en sagligt og seriøs måde, så vi også i fremtiden kan byde borgere og kunder velkommen til en levende og spændende midtby. En af de positive ting denne krise indtil videre har lært os er, at når der er krise, så kommer der mange gode idéer på, hvordan man så kan løse de udfordringer man pludselig står i, og her kan vi blot pege på, at online og digitalisering helt sikkert vil blive en større del af butikkernes hverdag, end den hidtil har været, slutter Flemming Simested.