Handl’ lokalt – så er vi her også i morgen
Handelsbyen Vejen har altid ment, at kunderne ikke skal støtte de lokale butikker, men at butikkerne selv skal gøre sig fortjent til at kunderne gerne vil handle lokalt

Hjælp til selvhjælp
Lidt firkantet sagt, kan man sige at hvis du gerne vil støtte nogen, så støt de lokale sociale foreninger som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Dansk Folkehjælp eller foreninger der kæmper for børn vilkår som f.eks. Broen – de har alle brug for vores støtte.

Når det så er sagt, så har Corona krisen med al tydelighed vist os hvordan vores byer meget hurtigt kan komme til at ligne spøgelsesbyer, hvis vi ikke husker at bruge byerne og herunder handle lokalt.
Faktisk har et projekt for nogle år siden i en af landets større byer, vist at et godt handelsliv kan øge lysten til bosætning med op til 30 procent, udtaler citymanager Flemming Simested, og i den sammenhæng skal man også huske på, at det er butikkerne, der arrangerer og betaler for rigtig mange aktiviteter, julebelysningen, underholdning i sommerhalvåret m.m. som alt sammen er med til at vi alle sammen synes det er en god by at bo og færdes i, siger han videre, så man kan vel nærmest kalde det ”hjælp til selvhjælp” at handle lokalt

Uhyggeligt perspektiv
Det var i hvert fald ikke noget særligt rart syn, at opleve hvordan en midtby, der ellers summer af liv og mange mennesker i løbet af nogle få dage kunne blive omdannet til noget nær en spøgelses-by, forsætter Flemming Simested. Godt nok havde enkelte udvalgsvarebutikker samt byens super-markeder stadig åbent, men det gennerelle billede var en forladt og tom by. Måske en forsmag på noget mange byer rundt omkring skal vænne sig til, hvis ikke vi alle gør en aktiv indsats.

Sikker Shopping
Efter at butikkerne genåbnede efter påske, har vi oplevet at såvel butikker som kunder nu har lært at efterleve de sikkerhedstiltag myndighederne har opstillet med hensyn til at holde afstand, at kun et vist antal kunder kan besøge butikkerne ad gangen, at det er helt naturligt at spritte hænder inden man besøger butikken og igen når man forlader butikken.

I forbindelse med genåbningen, har vi også set flere eksempler på, hvordan kunderne pænt venter udenfor butikkerne, hvis der er flere kunder end tilladt, hvilket viser at vores borgere også her, udviser sund fornuft.

Vi var derfor helt fortrøstningsfulde med at holde en sikker Shoppingdag den 1. maj, hvor vi forlængede åbningstiden til kl. 21.00, så alle ikke behøvede at handle på samme tid. Og heldigvis virkede det efter hensigten, idet kunderne kom til byen nogenlunde jævnt fordelt over hele dagen.

Så sådan en forlængelse af åbningstiden på udvalgte dage, kunne man godt forestille sig, vil blive gentaget så længe Corona krisen stadig er aktuel- og helt aktuelt vil torsdag den 4. juni – altså dagen før Grundlovsdag, der jo er en lovbestemt lukkedag, blive sådan en længere dag til kl. 21.00.

Ingen underholdning eller aktiviteter i byrummet
Fra Handelsbyens side har man valgt IKKE at lave nogen form for underholdning eller aktiviteter indtil det igen er sikkert. Det gør man netop for at undgå, at for mange mennesker samles i byen på én gang, for selvom der ikke er tale om hverken en festival eller et marked, ønsker byen ikke at sende det signal, at man fordrer folk til at samles med øget risiko for smittefare.