Vejen – Danmarks næstmest kreative by i 2017

Bruno Christensen – Danmarks mest erfarne detailhandelsekspert der i mere end 50 år har

rådgivet og analyseret dansk detailhandel – har placeret Vejen som Danmarks næstmest kreative by i 2017. Gilleleje er kåret som værende Danmarks mest kreative by i 2017, og Vejen kommer ind på en flot 2.plads.

 

Med udgangspunkt i 100 byer i Danmark er Gilleleje og Vejen udvalgt som de to mest kreative

byer i Danmark i 2017.

For begge byer gælder det, at de er byer, hvor besøgende ude fra befinder sig godt.

Der er tale om byer, hvor erhvervsliv og kultur går hånd i hånd, og hvor sammenholdet er langt over gennemsnittet i danske byer.

 

30 udvalgte byer er vurderet med udgangspunkt i følgende succeskriterier:

 • Ildsjæle der brænder for byen
 • Dynamisk organisation der samler byen
 • Igangværende kreativ proces for at udvikle byen
 • Kommunal opbakning til den kreative proces
 • Ingen tomme butikslokaler
 • Et varierende butiksmiljø
  • Detailhandel, cafeer og kulturinstitutioner i et dynamisk samarbejde
 • En attraktiv by for investorer og detaillister
 • En god by at bo og leve i for alle aldersgrupper
 • Adgang til børne-, skole- og fritidsfaciliteter
 • Synlig stolthed hos byens borgere
 • En god by at gæste for turister
 • En atmosfære i byen der giver velvære
 • En by der emmer af glæde og passion
 • En by med kulturelle tilbud til alle aldersgrupper
 • En god by at handle i

Vejen og Gilleleje differentierer sig fra de øvrige nominerede byer ved sammenlagt at have en højere score.
Det gælder for både Gilleleje og Vejen, at de fremstår som beundringsværdige rollemodeller
for byer, der ikke i størrelse eller butiksudbud kan matche de større provinsbyer, men i stedet
med flid, vilje og entusiasme kan skabe et kreativt bymiljø, hvor alle trives.

 

200 danske byer kan lære af Gilleleje og Vejen der er Danmarks 2 mest kreative byer

Der er i dag 200 danske byer, der befinder sig i risikozonen for at ende som butiksløse.
For hver af disse byer gælder det, at man vil kunne få stor glæde af, at se på hvad det er man
gør anderledes i byer som Gilleleje og Vejen.
”Kreative ildsjæle kan ændre udviklingen i en by fra at være i afvikling til at være i udvikling”,

siger Bruno Christensen.